Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
02/673 02 07
info@selnica.si

Anketa o zadovoljstvu

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Vaše mnenje je za nas pomembno. Zato vas vljudno prosimo, da označite, kako se s trditvijo strinjate.


1. Na splošno sem zelo zadovoljen/na s kvaliteto življenja v mojem okolju.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

2. V občini imamo v zadovoljivi meri zagotovljene in dostopne vse potrebne storitve (zdravnik, trgovina, pošta, javni prevoz, šola …).
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

3. Narava  v naši občini je pretežno čista in nedotaknjena.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

4. Za varnost v občini je dobro poskrbljeno.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

5. V občini je dovolj zaposlitvenih možnosti.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

6. Občinska uprava deluje in vodi občino v interesu občanov.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

7. Če želim, lahko aktivno soodločam in vplivam na odločitve, ki jih sprejema občina in občinski svet.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

8. Družabno in društveno življenje v občini je dobro razvito.
Popolnoma se strinjam
Zelo se strinjam
Se strinjam
Včasih se strinjam
Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam

9. Občina bi morala več denarja nameniti za (označite lahko le 2 možnosti).
Turizem
Varovanje okolja
Odpadke
Kulturo
Šport
Socialne pomoči
Štipendije
Kanalizacijo
Kmetijstvo
Društva
Vodovod
Ceste
Podjetništvo
Občinska stanovanja

Drugo (vpišite)

10. Prosim izberite starost izpolnjevalca / -ke ankete:
18 – 25 let
25 – 40 let
40 – 55 let
55 – 65 let
nad 65 let

11. Prosimo izberite vaš spol
moški
ženski


 
Za boljše delovanje te strani uporabljamo piškotke.
Ne strinjam se