Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode poziva k odstranjevanju vegatacije z vodnih in priobalnih zemljišč.

POZIV