V mesecu aprilu 2018 smo na spletnem naslovu http://www.selnica.si zagnali posodobljeno spletno stran občine, ki prinaša nove funkcionalnosti in vsebine.

Nova spletna stran je bolj sodobna, pregledna in  predstavlja osrednjo vlogo v spletnem informiranju občanov. Oblikovanje spletnih strani je osredotočeno na sodoben način komuniciranja s preglednostjo in strukturiranimi vsebinami ter možnostjo čim hitrejšega dostopanja do želenih vsebin in informacij. Vse vsebine na novi spletni strani so dostopne z enim do največ dvema klikoma v glavnem meniju.

Nova spletna stran uporabnikom omogoča posredovanje naših informacij na spletu z naslednjimi tehničnimi funkcionalnostmi:

  1. Delovanje strani na mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih
    Nova spletna stran je prilagojena delovanju na mobilnih napravah. Izgled strani je seveda  drugačen na mobilnem telefonu kot na tablici, medtem ko je delovanje na računalnikih standardno.
  2. Posodobitev obstoječih vsebin
    Prenova spletne strani je zahtevala tudi vsebinski pregled in prenovo obstoječih vsebin. Dodali smo dve novi področji: nasveti in gradiva v pripravi. Z nasveti želimo občanom pomagati z osnovnimi informacijami o določenih predpisanih postopkih ali rešitvah. Z gradivi v pripravi pa občanom dajemo možnost večjega vključevanja v fazah pripravljanja občinskih aktov, ki so aktualni in zanimivi za lokalno javnost.
  3. Standardizacija vsebin
    Nova spletna stran vsebuje standardne objave, ki jih mora občina zagotavljati na svoji spletni strani: katalog informacij javnega značaja, občinski predpisi, proračun občine, predstavitev vseh organov …

Nova spletna stran se bo vsebinsko še dopolnjevala, saj imamo še kar nekaj idej, s katerimi bi jo želeli urediti in popestriti. Že sedaj se vam zahvaljujemo za razumevanje, če naletite na kakšno vsebinsko ali programsko napako.