LOKALNO AKCIJSKA SKUPINA V OBČINAH SELNICA OB DRAVI, LOVRENC NA POHORJU IN RUŠE

  1. Obveščamo vas, da je bil, 29. 3. 2017, objavljen:

JAVNI POZIV

za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, tematsko področje:
A) ustvarjanje delovnih mest
B) razvoj osnovnih storitev
D)večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

št. 2/2017

Javni poziv je objavljen na spletni strani LAS DRAVA . Prijavne na javni poziv so možne od 15. dne po objavi javnega poziva,  t.j. od 13. 4. 2017, do 15. 5. 2017 oz. do porabe sredstev.

Upravni odbor LAS Drava je dne 17. 5. 2017 sprejel sklep:
Upravni odbor podaljšuje rok za prijavo projektov na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev EKSRP, tematsko področje: A) ustvarjanje delovnih mest B) razvoj osnovnih storitev D) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin št. 2/2017 do 30. 6. 2017. 

  1. Obveščamo vas, da je bil dne 27. 3. 2017 objavljen:

JAVNI POZIV

za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA
v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob Dravi, tematsko področje:
C) 
Varstvo okolja in ohranjanje narave

št. 3/2017

Javni poziv je objavljen na spletni strani LAS DRAVA . Prijavne na javni poziv so možne od 15. dne po objavi javnega poziva,  t.j. od 11. 4. 2017, do 15. 5. 2017 oz. do porabe sredstev.

Upravni odbor LAS Drava je dne 17. 5. 2017 sprejel sklep:
Upravni odbor podaljšuje rok za prijavo na JAVNI POZIV za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR v naselju Selnica ob Dravi, tematsko področje: C) Varstvo okolja in ohranjanje narave št. 3/2017 do 31. 5. 2017

  1. Istočasno vas obveščamo, da je Upravni odbor LAS DRAVA podaljšal rok za prijavo naprvi javi poziv za financiranje projektov iz sklada ESRR, Tematsko področje A) ustvarjanje delovnih mestv naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Javni poziv je podaljšan do 31. 5. 2017.

 

Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DRAVA v okviru sredstev ESRR  v naseljih Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi tematsko področje A – ustvarjanje delovnih mest št. 1/2017. Poziv je podaljšan do 31. maja 2017 oz. do porabe sredstev.

VEČ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, 24. oktobra 2016, izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Drava – LAS DRAVA in Strategije lokalnega razvoja.