Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
02/673 02 07
info@selnica.si

LOKALNE VOLITVE 2014                                                          


Razpis rednih volitev v občinske svetove in rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

 

  1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.

  3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Objavljeno v Uradnem listu št. 47, dne 24.06.2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014


Dostop do osrednje spletne strani za prikaz izzidov lokalnih volitev


Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Selnica ob Dravi

Rezultati volitev župana in občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

Udeležba na lokalnih volitvah 2014 Občina Selnica ob Dravi

Kandidati za župana in občinski svet Občine Selnica ob Dravi


pdfRokovnik volilnih opravilpdfObvestilo glasovanje na domu    pdf Obrazec za glasovanje na domu
pdfObvestilo predčasno glasovanje
pdfJavna objava seznama potrjenih kandidatur za župana in občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Obrazci  za volitve župana

pdfPodpora kandidaturi za župana
pdfKandidatura za župana
    Kandidatura za župana
pdfSoglasje kandidata za župana
    Soglasje kandidata za župana
 
  Poročilo o organizatorju volilne kampanije (17. člen ZVRK)


Obrazci za volitve občinski svet

pdfPodpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
pdfKandidatura za člana občinskega sveta
    Kandidatura za člana občinskega sveta
pdfSoglasje kandidata za člana občinskega sveta
    Soglasje kandidata za člana občinskega sveta
 
  Poročilo o organizatorju volilne kampanije (17. člen ZVRK)

Obrazci za volilne odbore

Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora

 

Objave

pdfUgotovitveni sklep
pdfSklep o določitvi volišč na območju Občine Selnica ob Dravi
pdfSklep o določitvi plakatiranja v času volilne kampanije za redne lokalne volitve
pdfSklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2014  v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
pdfSklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
 

 

Povezave

Državna volilna komisija
Ministrstvo za notranje zadeve
Za boljše delovanje te strani uporabljamo piškotke.
Ne strinjam se