Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
02/673 02 07
info@selnica.si
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine vaških skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor sestavljajo naslednji člani:

1.  Bogdan Kajzer predsednik
2.  Marko Homer član
3.  Cecilija Možič članica
4.  Martin Deželak član
5.  Darko Dolinšek                     član


POSLOVNIKAKTI

Letni program dela
Letna poročila
Končna poročila

 

VABILA

Vabilo 10. seja
Vabilo 9. seja
Vabilo 8. seja
Vabilo 7. seja
Vabilo 6. seja
Vabilo 5. seja
Vabilo 4. seja
Vabilo 3. seja
Vabilo 2. seja
Vabilo 1. seja


ZAPISNIKI

9. seja, 21. 10. 2017
8. seja, 9. 6. 2017
7. seja, 19. 1. 2017
6. seja, 6. 12. 2016
5. seja, 18. 10. 2016
4. seja, 12. 5. 2016
3. seja, 10. 12. 2015
2. seja, 4. 6. 2015
1. seja, 8. 1. 2015
Za boljše delovanje te strani uporabljamo piškotke.
Ne strinjam se