Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi
02/673 02 07
info@selnica.si
 

OPOZORILO

 


HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

 


  LAS DRAVA

Neurejenost nekaterih ekoloških otokov na območju občine močno kazi izgled prostora. Zato ponovno opozarjamo na pravilno ravnanje z odpadki:

 

  • v posodi na ekoloških otokih se ločeno odlaga SAMO odpadni papir in steklena embalaža, ki nastane v gospodinjstvih,
  • na ta mesta lahko uporabniki, ki imajo odvoz mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, odložijo tipizirane vreče za ostale odpadke iz gospodinjstev (zelene vreče z logotipom Snage)  samo na dan odvoza.

 

Obveščamo vas, da bomo izvajali poostren nadzor in dosledno uvedli postopek za kaznovanje kršiteljev.

 

 

 
Vabimo vas na prireditve in dogodke, ki bodo potekali v mesecu decembru v Hramu kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi.

Vljudno vabljeni.


 


 

                                                             

 
LAS DRAVA je v prvi polovici leta 2017 objavila tri javne pozive za sofinanciranje projektov, s katerimi uresničuje cilje, zastavljene v SLR.

 

Na pozive je prispelo 18 projektov v skupni vrednosti 364.957,27 EUR.

 

Prijavljeni projekti skoraj v celoti dosegajo kazalnike, ki jih mora LAS Drava doseči do konca leta 2018.

 

Podrobnejše informacije o stanju in porabi sredstev LAS Drava

   


Novice

VABILO
22. 11. 2017

Društvo Godi mi vabi na BOŽIČNI BAZAR, ki bo potekal v Črešnjevcu ob Dravi, 17. decembra 2017, od 15. do 19. ure.

Vljudno vabljeni.


OBVESTILO

1. 9. 2017

Upravna enota Ruše je izdala Sklep o zagotavljanju uradnih ur na Krajavnem uradu Selnica ob Dravi. Sklep velja od 1. septembra 2017 dalje.


VARNO V ŠOLO

1. 9. 2017

Ob pričetku novega šolskega leta poskrbimo za varnost otrok v prometu.

POROČANJE PODATKOV
31. 8. 2017

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). Vpis in poročanje je obvezen za vse izvajalce nastanitvenih dejavnosti.

 

OBVESTILO

20. 6. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Plakat
ODLOČBA - PTIČJA GRIPA
9. 5. 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU Maribor, je izdala odločbo in dopolnilno odločbo o preklicu ukrepov v zvezi s pojavom pričje gripe na našem območju.

 

 

 

 

OBVESTILO O ZAČETKU DEL
15. 3. 2017

Obveščamo vas, da se bodo, 20. marca 2017, pričela obnovitvena dela na glavni cesti skozi Selnico ob Dravi. Dela bodo predvidoma končana v mesecu avgustu 2017. Prosimo vas za razumevanje.BODI VIDEN, BODI PREVIDEN - POZOR PEŠCI
7. 2. 2017
Javna agencija RS za varnost prometa želi s preventivno akcijo posvetiti večjo pozornost osveščenosti pešcev v cestnem prometu. 


 

SKLEP

12. 10. 2016
Župan Občine Selnica ob Dravi je sprejel Sklep o sprejetju stališč Občine Selnica ob Dravi do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi.

 

 

 


ODLOČBA UVHVVR
11. 5. 2016
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin OU Maribor je v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika v Avstriji in v zvezi s pojavom suma v Sloveniji, določila območja z omejitvami, ki zajema območje tudi naše občine.

ODLOČBA UVHVVR 11. 5. 2016

Uprava RS za varno h

rano, veterinarstvo i

n varstvo rastlin OU

Maribor je v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika v Avstriji in v zvezi s pojavom suma v Sloveniji, d

 

ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE
13. 3. 2015

V pisarni info točke v Občini Selnica ob Dravi,  vas vsak tretji torek v mesecu med 17. in 18. uro, pričakujejo usposobljeni energetski svetovalci iz podjetja Adesco d. o. o., ki vam bodo na osnovi izkušenj brezplačno svetovali na področju zmanjšanja rabe energije. Potrebna je predhodna najava in rezervacija termina na tel: 02/ 673 02 02 ali e-pošta info@selnica.si.

                       
OGLED JABOLČNE POTI S KOLESI
23. 10. 2013
Za ogled Jabolčne poti so na voljo kolesa. Več informacij dobite na
Občini Selnica ob Dravi tel.: 02 673 02 09 ali pri
Turističnem društvu Selnica ob Dravi mob.: 051 63 23 10.
Dobrodošla je predhodna prijava predvsem za čas med vikendi in prazniki na info@selnica.si.
Veselimo se vašega obiska.


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje. 
Za boljše delovanje te strani uporabljamo piškotke.
Ne strinjam se