Nagovor župana

Smo občina prijaznih, poštenih in delovnih ljudi. Občina z bogato preteklostjo, ki jo želimo nadgraditi in oplemenititi tako, da nam bo v ponos in bo kot taka tudi vabila ljudi za kratek čas, daljše obdobje ali pa kar za stalno.

Želimo, da naša občina postane varen in zdrav kraj za naše otroke in naše starostnike, odličen prostor za delo, življenje in uživanje prostega časa, prostor, ki nudi krajanom in organizacijam priložnost za rast in razvoj.

Kot župan si bom skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo prizadeval, da pametno, zakonito in transparentno trošimo proračunska sredstva ter da upravljamo občino na odprt način, ki omogoča sodelovanje vsakogar, ki to želi.

Naš cilj je ustvarjanje odlične občine, ki bo zagotavljala udobnost življenja vsem, ki tu prebivajo, delajo ali jo obiskujejo.

Župan
Jurij Lep, univ. dipl. inž.