Spoštovani,

3. 9. 2018, so se pričela dela na občinski zgradbi, in sicer se bo zaradi dotrajanosti strehe le-ta zamenjala.
Prav tako se bo istočasno ostrešje tudi energetsko saniralo, s čimer bomo izboljšali ustrezno delovno okolje v mansardnih prostorih objekta in zmanjšali porabo energentov za ogrevanje oz. hlajenje prostorov.

Poslovanje občine bo v času del potekalo nemoteno, bo pa zaradi postavitve delovnega odra nekoliko oviran vhod v zgradbo in pločnik okoli nje.

Dela bodo predvidoma zaključena konec meseca septembra.

V času del, vas prosimo za strpnost in razumevanje.

Z lepimi pozdravi.