Možnost za zaposlitev za 10 udeležencev za 4 mesece v okviru programa Podjetno v svet podjetništva

Mariborska razvojna agencija vabi k sodelovanju in prijavi  v zadnji, 10. javni poziv za vključitev v Program Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje. Informativni dan: 23. 5. 2018 ob 10.00 na MRA, Pobreška cesta 20, Maribor. Rok za prijavo: do 31.  5. 2018. Pričetek usposabljanja:  1.  7.  2018. Prijave in dodatne informacije o programu: […]

Dobrodošli na novi spletni strani Občine Selnica ob Dravi

 V mesecu aprilu 2018 smo na spletnem naslovu http://www.selnica.si zagnali posodobljeno spletno stran občine, ki prinaša nove funkcionalnosti in vsebine. Nova spletna stran je bolj sodobna, pregledna in  predstavlja osrednjo vlogo v spletnem informiranju občanov. Oblikovanje spletnih strani je osredotočeno na sodoben način komuniciranja s preglednostjo in strukturiranimi vsebinami ter možnostjo čim hitrejšega dostopanja do želenih vsebin […]

Opozorilo

Neurejenost nekaterih ekoloških otokov na območju občine močno kazi izgled prostora. Zato ponovno opozarjamo na pravilno ravnanje z odpadki:   v posodi na ekoloških otokih se ločeno odlaga SAMO odpadni papir in steklena embalaža, ki nastane v gospodinjstvih, na ta mesta lahko uporabniki, ki imajo odvoz mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, odložijo tipizirane vreče za ostale odpadke […]