Obnova strehe na občinski zgradbi

Spoštovani, 3. 9. 2018, so se pričela dela na občinski zgradbi, in sicer se bo zaradi dotrajanosti strehe le-ta zamenjala. Prav tako se bo istočasno ostrešje tudi energetsko saniralo, s čimer bomo izboljšali ustrezno delovno okolje v mansardnih prostorih objekta in zmanjšali porabo energentov za ogrevanje oz. hlajenje prostorov. Poslovanje občine bo v času del […]

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti […]

Prenehanje funkcije župana

Župan Jurij Lep je bil na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije v nedeljo, 3. 6. 2018, izvoljen za poslanca. V skladu z Zakonom o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana (10. člen), ter da […]