Mariborski vodovod d.d.  skladno z določili Pravilnika o pitni vodi in s pripadajočimi veljavnimi navodili svoje uporabnike seznananja z vsebino letnega poročila o skladnosti pitne vode.
Poročilo za leto 2017.