S strani UE Ruše vam sporočamo, da na Krajevnem uradu Selnica ob Dravi, v mesecu: maju, juniju, juliju in avgustu 2018, zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja s strankami na sedežu upravne enote, ne bodo zagotavljali uradnih ur na navedenem uradu.

Obvestilo UE Ruše