Neurejenost nekaterih ekoloških otokov na območju občine močno kazi izgled prostora. Zato ponovno opozarjamo na pravilno ravnanje z odpadki:

 

  • v posodi na ekoloških otokih se ločeno odlaga SAMO odpadni papir in steklena embalaža, ki nastane v gospodinjstvih,
  • na ta mesta lahko uporabniki, ki imajo odvoz mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, odložijo tipizirane vreče za ostale odpadke iz gospodinjstev (zelene vreče z logotipom Snage) SAMO NA DAN ODVOZA.

 

Obveščamo vas, da bomo izvajali poostren nadzor in dosledno uvedli postopek za kaznovanje kršiteljev.