Spoštovani,
podjetje ELIS PLUS d .o. o. izvaja 24-urno dežurno pogrebno službo v Občini Selnica ob Dravi. 24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna gospodarska javna služba. Obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

ELIS PLUS d.o.o. je edini pristojen za prevzem vseh oseb, umrlih na območju občine Selnica ob Dravi.

ELIS PLUS d. o. o.
Naslov: Ruperče 67, 2231 Pernica
Mobilna številka: 041 561 590
Elektronska pošta: elisplus.slovo@gmail.com

V primeru smrti na domu v občini Selnica ob Dravi, pokličete podjetje Elis Plus d. o. o., kjer dobite tudi vse ostale informacije.

Cena 24-urne dežurne službe znaša 94,40 EUR brez DDV oz. 103,36 EUR z DDV po posameznem prevozu. Cena zajema prevoz pokojnika ob vsakem času, uporabo transportne krste, delo s pokojnikom in en dan hladilnice.

Skip to content