ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih torej ni mogoče odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Zavedamo se, da količina teh odpadkov v gospodinjstvih ni zanemarljiva, zato smo se odločili, da bomo izvedli zbiralno akcijo nevarnih odpadkov tudi v vaši občini, kjer boste lahko nevarne odpadke navedenega dne na spodaj objavljeni lokaciji BREZPLAČNO oddali:

V PETEK,  5. 4. 2019

 od 8.–12. ure;  Sp. Selnica (pri javni tehtnici)

             od 13.–17. ure;  Selnica (pri gasilskem domu)

Skupaj z vami se trudimo ohraniti zdravo in čisto okolje, zato aktivno sodelujmo VSI.

                                                                                                                                              Snaga, d.o.o.