Spoštovani,

zbiranje in evidentiranje podatkov o poškodbah vezanih na poplave 2023 je zaradi razsežnosti območja in razpršenosti škodnih dogodkov oteženo. V ta namen smo v Ljubljanskem urbanističnem zavodu d.d. razvili aplikacijo preko katere lahko posameznik na enostaven način evidentira poškodbo in o tem seznani občino. Poškodbo se, s pomočjo mobilnega telefona, evidentira preko aplikacije (www.prijaviskodo.si) v treh enostavnih korakih.

Aplikacija je dostopna na spletnem naslovu www.prijaviskodo.si

Čemu je namenjana aplikacija?

Enostavnemu evidentiranju in zbiranju podatkov o poškodbah na javni infrastrukturi in drugih poškodbah vezanih na poplave 2023.

Komu je aplikacija namenjena?

Občini, da lahko tudi na ta način pridobi podatke o poškodovani javni infrastrukturi in drugih poškodbah na območju občine.

Kaj mora občina storiti?

Na svoji spletni strani objavi link do aplikacije in seznani javnost, da lahko podatke o poškodbah vezanih na poplave 2023 sporočajo preko te aplikacije.

Na info@luz.si sporoči kontakt osebe na občini, kateri se zbrani podatki pošiljajo. Uporaba aplikacije in posredovanje podatkov je za občine brezplačno v okviru škodnih dogodkov vezanih na poplave 2023.

Kje se zbirajo podatki?

Podatke se dnevno pošilja na sporočen kontaktni elektronski naslov. Občini se lahko omogoči tudi direktni dostop do spletnega pregledovalnika za sprotni vpogled v zbrane podatke ter izpisovanje le-teh.

Kdo zajema podatke o poškodbah?

S pomočjo spletne aplikacije na telefonu lahko podatke o poškodbah zajema vsakdo.

Aplikacija_dopis

Skip to content