PRIČELI SMO Z DELITVIJO RUMENIH VREČ ZA LETO 2023

Kot vsa leta doslej, bomo vsem svojim uporabnikom tudi letos na dom dostavili ustrezno število rumenih vreč, namenjenih za zbiranje odpadne embalaže v letu 2023. Vreče so volumna 120l.
Vreče boste uporabniki prejeli na svoj naslov, na utečen način, pri čemer se bomo potrudili, da bodo predane na najustreznejše mesto, varno pred morebitno odtujitvijo. Zavitku vreč bo priloženo tudi obvestilo s potrebnimi informacijami in navodili, kaj sodi v rumeno vrečo.

Na območju občine Selnica ob Dravi se je delitev pričela prve dni septembra in bo trajala do predvidoma sredine septembra 2022.

V primeru, da kljub našim prizadevanjem pri doslednosti delitve vreč le-teh do začetka oktobra ne boste prejeli, saj možnost napak ni povsem izključena, se lahko obrnete na tel. št. 02 620 58 75, kjer smo na voljo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro ali na e-naslov: info@snaga-mb.si

Odvozi odpadne embalaže za leto 2023 se bodo vršili skladno s koledarjem odvozov odpadkov, ki bo objavljen na položnici v mesecu decembru 2022, od konca leta pa bodo koledarji odvozov dostopni tudi na naši spletni strani www.snaga-mb.si.

Pomembno je upoštevati, da bodo naši sodelavci odvažali le tipske vreče, ki jih razdeli Snaga. Prav tako je pomembno, da je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto za njihov odvoz na dan njihovega odvoza, skladno s koledarjem odvoza. Predlagamo vam, da z vrečami ravnate preudarno in odpadno embalažo stiskate.

Hvala, ker sodelujete na poti k odgovornejši družbi.

JP SNAGA, d.o.o.

Skip to content