Osnovna šola Janka Glazerja Ruše z različnimi prireditvami vrsto let zbirat sredstva za šolski sklad Osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Letos že devetič organizira športno rekreativno prireditev »24 URNI VZPON NA MARTNICO«.

Začetek prireditve bo v petek, 5. 6. 2020, ob 16.00. Zaključek v soboto, 6. 6. 2020, ob 16.00. Start prireditve bo ob 16. uri, na parkirišču pred kmetijsko zadrugo Ruše, cilj pa na Martnici.

Cilj vsakega udeleženca je, da po svojih zmožnostih v 24 urah s kolesom ali peš, čim večkrat premaga razdaljo od starta do cilja. Zaključek prireditve bo v soboto, 6. 6. ob 16.45, na Martnici. Poskrbeli bodo za bogat spremljevalni program.

Vljudno vabljeni.

Predsednik organizacijskega odbora Ladislav Pepelnik.