Samo na Svetem Duhu bo dodatno izvedeno še predavanje na temo gozdov in sicer:

»Gozdarstvo v spremenjenih klimatskih razmerah«. Predavala bosta g. Nenad Zagorac in Dr. Mateja Cojzer z Zavoda za Gozdove, ki bosta govorila o:

  • problematiki vse pogostejših ujm v gozdovih (vetrolomi, snegolomi, žled, suša, škodljivci, bolezni),
  • invazivnih vrstah, ki ogrožajo naše gozdove,
  • pomenu izbire drevesnih vrst pri obnovi gozdov.

 

Skip to content