• Aktualna evidenčna naročila

 • Arhiv evidenčnih naročil

  Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta (storitev, blago, gradnja) Navedba predmeta Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)
  1. splošno področje blago Izdelava in postavitev žarnega zidu 18.309,84 Jagodič Darko s.p., Kamniška graba 101, 2351 Kamnica
  2. splošno področje gradnje Ureditev kanalizacije v Bistrici 22.743,28 SGP Mesner d.o.o., Gradiška 420, 22010 Zgornja Kunguta
  3. splošno področje gradnje Ureditev kanalizacije Ob ribniku Selnica ob Dravi 39.232,98 SGP Mesner d.o.o., Gradiška 420, 22010 Zgornja Kunguta
  4. splošno področje storitve Informiranje in obveščenje 11.536,20 BK TV d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor