Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017 UPB1) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

2. 12. 2020

Soglasje  k imenovanju direktorice Mariborske knjižnice.
Odlok ustanovitev skupne službe – sprememba.
Pobuda za spremembo 111. člena OPN Občine Selnica ob Dravi. 
Dogovor Snage in Občine Selnica ob Dravi.
Začasno financiranje.
Proračun 2021 tabele.
Proračun 2022 tabele.