Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017 UPB1) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

28. 5. 2019

Posebni del REB12019
Splošni del REB12019
NRP20191

Sklep o ugotovitvi javne koristi za pridobitev zemljišča.
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki.
Sklep o pravilih in cenik storitev opreme.
Odlok o javnem glasilu.