Zaradi vključevanja občanov, strokovnih in drugih javnosti pri pripravi splošnih aktov občine, v skladu s 75 a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017 UPB1) na tej strani objavljamo splošne akte občine v pripravi.

15. 1. 2020

Proračun drugo branje.

Letni program kulture 2020.

Letni program športa 2020.