Spoštovani,
seznanjamo vas, da je Republika Slovenija 28. marca 2022 začela izdajati biometrične osebne izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja. 

Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se lahko uporabljajo samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje.

Nova osebna izkaznica, je za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti, obenem tudi elektronska osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik nastavi z začetnim geslom. Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo, ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost (veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini). Na novi osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je tudi podatek o državi in kraju rojstva. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.

Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti. 

Več informacij glede novih osebnih izkaznic je dostopnih na povezavi: https://www.gov.si/teme/biometricna-osebna-izkaznica/.

Predstavitvena brušura.

RS Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za upravne notranje zadeve
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

Skip to content