Spoštovani,
v sredo, 6. maja se ponovno odpirajo vrata informacijske pisarne, na sedežu podjetja Snaga d. o. o. Tako boste v njej ponovno lahko urejali formalne spremembe, prijave v sistem ravnanja z odpadki in odjave iz sistema, kupili vrečke za odpadke, ipd. Zadeve, ki jih lahko rešite po elektronski poti (info@snaga-mb.si)  ali po telefonu (02 620 58 75) tudi vnaprej skušajte reševati po teh poteh.Informacijska pisarna bo odprta po običajnem urniku, to je vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo informacijska pisarna zaprta.

Ob obisku informacijske pisarne je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

  • vstop v pisarno je POSAMIČEN.
  • obvezno je vzdrževanje VARNOSTNE RAZDALJE najmanj 2 m,
  • ob vstopu je obvezna uporaba ZAŠČITNE MASKE ali druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, …),
  • ob vstopu je obvezno RAZKUŽEVANJE ROK.

V informacijski pisarni se zadržujte samo toliko časa, kolikor je res potrebno.

Hvala za spoštovanje pravil.

Snaga d. o. o.