Spoštovani,
Center za socialno delo lahko na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih dodeli pravico do izredne denarne socialne pomoči v višini petih minimalnih dohodkov samske osebe ali družine letno, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Ob tem je treba upoštevati tudi vse ostale zakonsko določene pogoje (dohodki, premoženje…).

V kolikor so tudi v vaši občini zaradi poplav ali plazov v začetku avgusta 2023 občani utrpeli škodo, jih lahko napotite na naš center za socialno delo. V priponki vam pošiljam vlogo za izredno denarno socialno pomoč, ki jim jo lahko vročite. Za vse informacije in pomoč pri izpolnitvi vloge nas lahko pokličejo ali vlogo vložijo na Centru za socialno delo Ruše, Enoti Ruše, na Hmeljarski ulici 8. Če pa iz kakršnih koli razlogov ne morejo do nas, nam posredujte njihove kontaktne podatke ali naslov in pri njih bomo opravili terenski obisk.

Pokličejo nas lahko na naslednje telefonske številke:

  • 02/67-30-150 – tajništvo
  • 02/67-30-159 – Karmen Divjak (za priimke od R do Ž)
  • 02/67-30-158 – Živa Vrbič (za priimke od L do P)
  • 02/67-30-155 – Edita Žaucer (za priimke od A do K).

Vloga_za_izredno_denarno_socialno_pomoc

Center za socialno delo Maribor
Enota Ruše
Hmeljarska ulica 8
2342 Ruše
Tel.: 02 673 01 60

Skip to content