Občane in lastnike nepremičnin v Občini Selnica ob Dravi obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v prostorih Občine Selnica ob Dravi (Info točka v pritličju), potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina Selnica ob Dravi bo predstavila dostop do Portala MVN in poskusno izračunanih vrednosti za nepremičnine v sredo, 16. oktobra 2019 ob 16.00 uri v prostorih Občine Selnica ob Dravi (Info točka). Javno predstavitev modelov vrednotenja bo izvedla Geodetska uprava RS dne 18. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine se podajo na obrazcu JR.MV-1 in pošljejo na naslov občine ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, ali pa se skeniran obrazec pošlje na elektronski naslov: info@selnica.si
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošlje na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občina Selnica ob Dravi se bo opredelila do prejetih pripomb na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni v občini in jih posredovala Geodetski upravi RS. Prejeta stališča Geodetske uprave RS bo občina javno objavila.

 

Javno naznanilo.