Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava Republike Slovenije je na spletni strani: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do prejetih pripomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za območje posamezne občine, ki so objavljena na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/.

 

GURS SELNICA OB DRAVI


Obvestilo_OPN.