LOKACIJSKE PREVERITVE V POSTOPKU

Občina Selnica ob Dravi v skladu z 289. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) objavlja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Selnici ob Dravi na parc. št. 324 k.o. Sp. Vurmat.

Javno naznanilo – LP.
Javna razgrnitev poteka od 25. januarja 2021 do vključno 19. februarja 2021.

Mapa 1
1. Tekstualni del.

Mapa 2
1. Območje_LP.
2. Novo območje.
3. Območje_LP_ZKP.
4. Georeferenciran_TIFF.

Mapa 3
1. Območje_LP.
2. Izvorno_območje.
3. ZKP.

Mapa 4
1. Certifikat GN.
2. Geodetski načrt DOF.
3. Geodetski načrt GJI.
4. Mnenje KGZ.