LOKACIJSKE PREVERITVE V POSTOPKU

Občina Selnica ob Dravi v skladu z 289. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) objavlja Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v občini Selnica ob Dravi na parc. št. 173/41 in del 173/54 k.o. Zgornja Selnica.

 

Mapa 1

1. Elaborat lokacijske preveritve.
2. Grafika.