Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Selnica ob Dravi je objavila Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor.

Predloge posredujte do, 25. marca 2019, do 12. ure, na način, ki je naveden v javnem pozivu.

Javni poziv

OBRAZCI – predlog in soglasje