Izvajalci javnih gospodarskih služb v Občini Selnica ob Dravi

24 – urna dežurno pogrebna služba
ELIS PLUS, d.o.o.
Direktor: Leon Eferl
Ruperče 67
2231 Pernica
Tel: 041 561 590
e-mail: elisplus.slovo@gmail.com

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje d.d.
Direktor: Danilo Burnač, mag. ekon. in poslovnih ved
Jadranska cesta 24
2000 MARIBOR

Tel.: (02) 320 77 00
e-mail: info@mb-vodovod.si
www.mb-vodovod.si

SNAGA, d.o.o.
Direktor: Cveto Žalik
Nasipna ulica 64
2000 MARIBOR

Tel.: (02) 620 58 00
e-mail: info@snaga-mb.si
www.snaga-mb.si

Komunala Odtok, d.o.o.
Direktor: Andrej Sitar, dipl. ekon.
Tržaška cesta 39
2000 MARIBOR

Tel.: (02) 300 70 61
e-mail: info@odtok.si
www.komunala.si