Javni zavodi, ki jih je ustanovila Občina Selnica ob Dravi

OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI
Ravnateljica: Jožica Ozmec
Mariborska cesta 30
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 674 08 30
e-mail: os.selnica@guest.arnes.si
www.o-selnica.mb.edus.si

Podružnična šola Sv. Duh na Ostrem vrhu
Sv. Duh na Ostrem vrhu 53
2353 SVETI DUH NA OSTREM VRHU

Tel.: (02) 671 00 01
e-mail: os.duh@guest.arnes.si
www.o-selnica.mb.edus.si

Podružnična šola Gradišče na Kozjaku
Gradišče na Kozjaku 39
2361 OŽBALT

Tel.: (02) 876 06 17
e-mail: os.gradisce@guest.arnes.si
www.osselnica.splet.arnes.si/gradisce/

Vrtec KOBANČEK
Mariborska cesta 28
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 674 08 31
e-mail: os.selnica@guest.arnes.si
www.o-selnica.mb.edus.si/vrtec/

Enota Vrtec KOBANČEK
Sv. Duh na Ostrem vrhu 53
2353 SVETI DUH NA OSTREM VRHU

Tel.: (02) 671 00 01
e-mail: os.duh@guest.arnes.si
www.o-selnica.mb.edus.si

 

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA
Direktor: Mihael Kranjčević
Mariborska cesta 26
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 673 02 22
GSM:  051 303 652
e-mail: info@hramkulture.si
www.hramkulture.si

Javni zavodi, katerih soustanoviteljica je Občina Selnica ob Dravi

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA
Ambulanta splošne medicine
Dr. Franc Beigot
Slovenski trg 4a
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 671 04 11
(02) 671 4 10
www.ambulanta-selnica.si

Zobozdravstvena ambulanta za odrasle
Slovenski trg 4a
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 671 11 10

Zobna ambulanta za mladino in odrasle
Zasebna zobozdravstvena ambulanta
Ksenija Grandošek dr. stom.
Slovenski trg 4a
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 671 11 10

MARIBORSKA KNJIŽNICA – enota Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 26
2352 SELNICA OB DRAVI

Tel.: (02) 630 07 68
e-mail: enota.se@mb.sik.si
www.hramkulture.si/knjiznjica