JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NA OBMOČJU GRAMOZNICE SELNICA V OBČINI SELNICA OB DRAVI

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi, ki ga je izdelalo podjetje ZUM d.o.o., marec 2022. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo potekala v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi, in sicer od 10. oktobra 2022 do vključno 10. novembra 2022. Gradivo bo v elektronski obliki objavljeno tudi na spletni strani Občine Selnica ob Dravi (https://www.selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/). 

Javna obravnava  osnutka prostorskega akta bo v četrtek, 20. oktobra 2022, ob 16.30 v Konferenčni sobi, v pritličju Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec podrobneje predstavila osnutek prostorskega akta. 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, po e-pošti: info@selnica.si ali jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oz. jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Javno naznanilo – javna razgrnitev

Gradivo je dostopno na povezavi

Skip to content