LOKALNO AKCIJSKA SKUPINA V OBČINAH SELNICA OB DRAVI, LOVRENC NA POHORJU IN RUŠE

LAS DRAVA

PROJEKTI

JAVNI POZIVI

Odprti javni pozivi

Zaključeni javni pozivi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, 24. oktobra 2016, izdalo odločbo o potrditvi Lokalne akcijske skupine Drava – LAS DRAVA in Strategije lokalnega razvoja.