Spoštovani,

svetovni dan zdravja obeležujemo že od leta 1948. V zadnjih 50 letih je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) z različnimi deležniki na ta dan izpostavila pomembna zdravstvena vprašanja, kot so duševno zdravje, skrb za matere in otroke ter podnebne spremembe.

Pandemija COVID 19 je še dodatno spodkopala nedavne dosežke na področju zdravja ter potisnila mnoge v revščino in okrepila neenakosti med spoloma, socialno in zdravstveno varnostjo.

Svetovni dan zdravja 2021 zato poteka pod sloganom »Ustvarjanje pravičnejšega, bolj zdravega sveta za vse.« Pobudniki pozivajo k ukrepom za odpravo neenakosti na področju zdravja v okviru enoletne globalne, povezovalne kampanje, z namenom ustvariti pravičnejši in bolj zdrav svet. Kampanja izpostavlja temeljno načelo WHO, da je zdravje ena temeljnih pravic vsakega človeka, ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomsko ali socialno stanje. Neenakosti na področju zdravja je mogoče preprečiti z ustreznimi strategijami, ki namenjajo večjo pozornost izboljšanju pravičnosti na področju zdravja, zlasti za najbolj ranljive in marginalizirane skupine.

Občina Selnica ob Dravi v skladu s svojo splošno pristojnostjo ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki so primeroma opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi. Prav tako pa izvršuje naloge, ki so nanjo delegirane z drugimi zakoni in predpisi, med njimi tudi tiste iz področja zdravstvene dejavnosti ter službe socialnega varstva.

Zdravje je temeljna človekova pravica in ne privilegij.