20. 11. 2012 – Odločitev o izbiri projektov po 1. in 2. javnem pozivu

pdfOdločitev

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancira Evropska unija

4. 10. 2012 – POPRAVEK V VIŠINI SREDSTEV

pdfPopravek v višini sredstev za 2. javni poziv za oddajo projektnih predlogov za načrt izvedbenih projektov za izvajanje “Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi” za leto 2012

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancira Evropska unija

4. 10. 2012 – Odločitev o izbiri projektov po 1. javnem pozivu

pdfOdločitev

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancira Evropska unija

LIN 2009 – Končan je Projekt vzpostavitve energetsko učinkovite Občine Selnica ob Dravi s programom za povečanje učinkovite rabe energije – ZELENA OBČINA

Rezultati študij so dosegljivi tukaj:
ZELENA OBČINA 1 – študija gospodarnega in trajnostnega upravljanja z okoljem in energijo
ZELENA OBČINA 2 – študija izvedbenih ukrepov in smernic
VODENJE EVIDENCE O RABI ENERGIJE – predstavitev
        
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje
Projekt sofinancira Evropska unija


Tukaj si lahko preberete Letni izvedbeni načrt

pdf LIN 2011
pdf pdfLIN 2010
pdf pdfLIN 2009


Vabimo vas, da se nam pridružite v LAS JABOLKO. Pristopne izjave posredujte na naslov

LAS JABOLKO, Upravni odbor
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Pristopna izjava za članstvo v LAS JABOLKO – posamezniki
Pristopna izjava za članstvo v LAS JABOLKO – organizacije


 

Delavnica: KAKO PRIPRAVITI PROJEKT?

Skupja s Centrom razvoja človeških virov smo organizirali dvodnevno delavnico za pripravo projektov.Udeleženci smo se na praktičnem primeru naučili  izdelavati problemsko drevo, drevo ciljev, logični okvir in določanje indikatorjev doseganja ciljev projekta. Fotografije iz delavnice si lahko ogledate tukaj. Prilagamo pa tudi prezentacije naših mentoric ge. Sonje GAVEZ in Mateje KARNIČNIK .
© Od ideje do projekta
© Priprava projekta

 

ČLANI in NAČIN ORGANIZIRANOSTI

V četrtek, 8. januarja 2009, smo v Selnici ustanovili LAS JABOLKO. Začetno število članov je doseglo število 100, trenutno pa naša LAS šteje 116 članov. Člani lokalne akcijske skupine prihajamo iz treh sektorjev:
– ekonomskega,
– zasebnega in
– institucionalnega.

LAS JABOLKO smo oblikovali kot konzorcij enakopravnih partnerjev, ki so podpisali KONZORCIJSKO POGODBO.

Več o nastanku, nalogah in sestavi LAS lahko preberete v OSEBNI IZKAZNICI LAS JABOLKO

ORGANI LAS JABOLKO

Najvišji organ LAS JABOLKO je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. LAS JABOLKO vodi 7-članski upravni odbor.

Upravni odbor
Andreja Tajke – predsednica
Miran Praznik – podpredsednik
Jurij Lep
Robert Strmšnik
Marija Srblin
Ivanka Frešer
Jožica Ozmec

Nadzorni odbor:
Stanislava Breznik
Cecilija Možič
Lucija Grahor

Komisija za izbor projektov:
Janko Stojkovič
Jasmin Katrin Mravlak
Janez Urbas
Marjana Vališer
Dr. Vlasta Krmelj
Andrej Tacer
Emilijana Maurič

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

LAS JABOLKO je sprejela LOKALNO RAZVOJNO STRATEGIJONaši cilji so prikazani v naslednji sliki:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

NAŠI KONTAKTI

Pišete nam lahko na naslov:

LAS JABOLKO

Slovenski trg 4

2352 Selnica ob Dravi

ali po e-pošti: las.jabolko@selnica.si 

Za vse dodatne informacije prosim pokličite 02/ 673 0 208 (202).

Program razvoja podeželja 2007-2013
Leader

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancira Evropska unija

Skip to content