Splošne informacije in najave

Spletne informacije iz domačega okolja na lokalec.si

 


BREZPLAČNA RAZGRADNJA IZRABLJENEGA VOZILA

Družba Karbon d. o. o., je na našem področju zadolžena, da na podlagi izdane odločbe/uredbe brezplačno prevzame in razgradi izrabljena vozila skladno z zahtevami zakonodaje. (več)


 

UKREPI ZA PODNEBJE

Kliknite na zgornje ikone in izvedeli boste vse o okolju prijazni vožnji, domu, pisarni in učilnici …

Občina Selnica ob Dravi je zmagala na natečaju En.občina v kategoriji malih občin

Prvi natečaj En.občina se je uspešno iztekel in prve energetsko najbolj učinkovite občine so znane. Med njimi je tudi prejemnica nagrade, ki jo podarja Umanotera – izračun CO2 odtisa, in sicer naša Občina Selnica ob Dravi, ki je zmagovalka v skupini malih občin.
Nagrado je na dogodku prevzel župan Občine Selnica ob Dravi, Jurij Lep, na dogodku pa je kot predavateljica s predstavitvijo primera dobre prakse prenove javne razsvetljave sodelovala tudi mag. Karin Jurše, direktorica občinske uprave.

Splošne informacije

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Za učenje nismo nikoli ne premladi in ne prestari. Prav v tem duhu se že več let izvajajo aktivnosti v sklopu projekta Centra vseživljenjskega projekta Zgornje Podravske regije.

S pomočjo mentorja/ice vam v Točki VŽU nudijo različne programe samostojnega učenja in drugih oblik učenja podprtih z inforamcijsko – komunikacijsko tehnologijo. Učite se lahko ob podpori mentorja/ice, ki vam bo pomagal/a pri izbiri ustreznega programa za samostojno učenje. (več)

 


POLICIJSKI OKOLIŠ SELNICA OB DRAVI

Vodjo policijskega okoliša pokličite:

– če potrebujete pomoč in svetovanje policije,

– če želite posredovati podatke o kaznivih dejanjih ali prekrških,

– če želite prijaviti kaznivo dejanje, nesrečo ali ogrožanje (št. 113),

– če želite posredovati druge varnostno pomembne ali zanimive podatke,

– če želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v svojem okolju.

 

Vodjo policijskega okoliša Selnica ob Dravi, Boštjana MOTALNA lahko
pokličete na Policijsko postajo Ruše na telefonsko številko 02-6690950 ali pišete na elektronski naslov policijskiokolis.selnica@gmail.com.


 

Izvajanje prve socialne pomoči v Občini Selnica ob Dravi

Obveščamo vas, da je v Info točki v pritličju občinske zgradbe pričela delovati Prva socialna pomoč. Pisarna je odprta vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure.

 


 

Informacije o delovanju MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA

Osnovne informacije o delovanju Medobčinskega inšpektorata, ki nadzoruje izvajanje občinskih odlokov predvsem na področju cest, varnosti v cestnem prometu,
komunalnih odpadkov, oglaševanja in reklamiranja, naravnih in kulturnih znamenitostih, pokopaliških dejavnostih, urejanja in vzdrževanja javnih in zelenih površin,
odvajanja in čiščenju odpadnih voda ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor najdete tukaj.

Skip to content