Spoštovani,
4. februarja obeležujemo »Svetovni dan boja proti raku/ World Cancer Day«. Pobudnik tega pomembnega mejnika  je največja in najstarejša mednarodna organizacija – Zveza za mednarodni nadzor raka/Union for International Cancer Control (UICC), ki se je zavezala zmanjšali globalno breme raka in vključili nadzor raka v svetovno zdravstveno in razvojno agendo. Z Pariško listino, ki jo je sprejela na svetovnem srečanju v Parizu leta 2000 je 4. februar  razglašen za Svetovni dan boja proti raku.

Izbrani slogan letošnje akcije se glasi – »CLOSE THE CARE GAP / ZMANJŠAJMO NEENAKOSTI V OSKRBI BOLNIKOV Z RAKOM”, s katerim pobudniki pozivajo vsakogar, da odigra svojo vlogo pri ustvarjanju sveta brez raka.

Rak je še vedno eden najpomembnejših globalnih zdravstvenih problemov. Po podatkih slovenskega registra raka, ki letos obeležuje 70-letnico delovanja, letno na novo za rakom zboli okoli 15.000 Slovenk in Slovencev, od tega jih okoli 6.000 zaradi raka umre. Je eden najstarejših populacijskih registrov v Evropi, ustanovljen leta 1950 na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kot posebna služba za zbiranje in obdelavo podatkov o vseh novih primerih raka (incidenci) in o preživetju bolnikov z rakom. Vpogled v podrobnejše podatke lahko zdravniki, raziskovalci ter tudi širša javnost pridobi preko te povezave: https://www.onko-i.si/rrs

Rak je splošno ime za skupino več kot 100 različnih bolezni, katerih glavna značilnost je nenadzorovana razrast spremenjenih, rakastih celic ki lahko tvorijo benigne in maligne tvorbe oziroma tumorje. Najpogostejši je pri ljudeh, starejših od 50 let. Benigni tumorji so tumorji iz celic, ki so podobne normalnim in imajo le omejeno sposobnost rasti. Z njihovo odstranitvijo se praviloma ne ponovijo. Maligni tumorji pa so rakaste tvorbe iz nenormalnih celic, ki se nenadzorovano delijo in razraščajo v okoliška tkiva ali pa v oddaljene organe, kjer se tvorijo novi tumorji, t. i. zasevki ali metastaze.

Zdravstvena stroka pa opozarja, da bi lahko od 40 do 60% vseh rakov preprečili sami, ko bi se odločili za zdrave izbire v življenju in sledili 12 priporočilom proti raku v Evropskem kodeksu proti raku. Gre za priporočila, ki naj bi pripomogla k temu, da bi se ob njihovem upoštevanju, zmanjšala obolevnost in umrljivost za rakom.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je s svojimi regijskimi članicami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju raka med nevladnimi organizacijami v Sloveniji. Za ta namen se povezuje tudi z drugimi deležniki. S svojimi aktivnostmi ozavešča prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in umrljivost za rakom.

Povezavo do Evropskega kodeksa proti raku v slovenskem jeziku najdete na tej povezavi: https://www.protiraku.si/Portals/0/2021%20Zgibanka_12_Nasvetov_Proti_Raku_2020.pdf

Mlajši lahko priporočila proti raku spoznavajo prek slovenske različice aplikacija Wasaby, ki so jo v Zvezi pomagali oblikovati in katere predstavitev najdete na teh povezavah: https://www.youtube.com/watch?v=m2tdzUoqkN4 in https://www.youtube.com/watch?v=U5Cle0CstDI

Ob zavedanju, da lahko vsak posameznik zase in vsi skupaj dosežemo resničen napredek pri zmanjševanju globalnega vpliva raka, se letošnji akciji pridružuje tudi Mestna občina Maribor. Sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka, kot velikega javnozdravstvenega bremena je mogoče le s celovitim obvladovanjem raka v Republiki Sloveniji. V ta namen so bili v prejšnjih desetletjih v Sloveniji sprejeti strateški dokumenti za obvladovanje raka.

Državni program obvladovanja raka 2022−2026 (DPOR 2022-2026), ki ga je Vlada RS sprejela na redni seji, dne 23. 11. 2021, opredeljuje naslednje strateške cilje: zmanjševanje incidence, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja bolnikov z rakom. Gre že za tretji tak dokument, ki je nastal v sodelovanju številnih strokovnjakov, zdravstvene politike in civilne družbe in pomeni primer dobre prakse upoštevanje ciljev Agende EU 2030. Celoten dokument je dostopen preko te povezave: https://www.onko-i.si/fileadmin/user_upload/Drzavni_program_obvladovanja_raka_2022-2026.pdf

Občina Selnica ob Dravi ostaja zavezana strategiji celostnega in več-disciplinarnega pristopa lokalne skupnosti k zagotavljanju zdravja prebivalcev v okviru različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov h katerim je pristopila.

 

Skip to content