Spoštovani,
Občina Selnica ob Dravi od 18. januarja 2021 do vključno 1. marca 2021 javno razgrinja dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi. Javna obravnava bo v četrtek, 25. februarja 2021. Prijavo za udeležbo je treba poslati do 19. februarja 2021.

Celotno gradivo je objavljeno na povezavi https://www.selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/prostorski-akti-v-pripravi/oppn-gramoznica/

 

Skip to content