MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

je notranja organizacijska enota organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor s sedežem na naslovu Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.

Telefon: 02/2201-516
Faks: 02/2201-517