Občina Selnica ob Dravi

Občinska uprava
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Matična št.: 1357930000
Davčna št.: SI36150380

Uradne ure:

  • ob ponedeljkih med 8. in 12. uro
  • ob sredah med 8. in 12. uro in med 14. in 16. uro
  • ob petkih med 8. in 12. uro

Občinska uprava deluje po določilih Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 38/99) in drugih veljavnih predpisih. Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktorica občinske uprave.

Kontakti:

mag. Suzana Prajnc, univ. dipl. inž.

direktorica občinske uprave

Marica Praznik, dipl. ekon.

Gospodarstvo in investicije

Zdenka Koper, posl. sekr.

Sprejemna pisarna

Karl Lampreht, dipl. inž. grad.

Okolje in prostor

Boris Možič

Splošne zadeve in vzdrževanje

Simona Grušovnik, dipl. ekon.

Finance in proračun

Gordana Svenšek, dipl. ekon.

Finance in kmetijstvo

Jasna Maučnik

Finance

Nada Hölzl, prav. in dipl. ekon.

Družbene dejavnosti in splošno pravne zadeve

Saša Trdin, dipl. org. menedž.

Okolje in prostor

Franc Dreisinger

Komunala

Peter Namestnik

Komunala

Informacije s področja komunale

Komunala

  • 041 609 494
Skip to content