14. 3. 2019 – 4. seja

Vabilo 4. seje.
Zapisnik 3. seje OS.
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK-a Občine Selnica ob Dravi za leto 2018.
Odlok o zaključnem račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 – hitri postopek.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 – druga obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava.
Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi – skrajšan postopek.
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi.
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Letni program turizma Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.

14. 2. 2019 – 3. seja

Vabilo 3. seja.
Ugotovitveni sklep.
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019-prva obravnava.
Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Selnica ob Dravi – prva obravnava.
Sprememba Sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratnju Občine Selnica ob Dravi in Občine Kostrena.
Poročilo o stanju bivše stražarnice pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.

20. 12. 2018 – 2. seja

Vabilo 2. seja.
Ugotovitveni sklep.
Zapisnik 1. seje.
Zapisnik 2. seje KMVVI.
Informacija o izhodiščih za pripravo Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019.
Sklep o začasnem financiranju 2019.
Uskladitev meje občine z mejami parcel z Mestno občino Maribor.

6. 12. 2018 – 1. seja

Vabilo 1. seja.
Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.