Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. Tako so v komisijo za vprašanja, volitve in imenovanja imenovani naslednji člani:

Branko Vališer
predsednik
Martin Deželak
namestnik predsednika
mag. Mojca Gregorič
članica
Darko Flakus
član
Štefan Lazar
član

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja gospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 22. 12. 2022, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Martin Deželak
predsednik
Matej Koren
podpredsednik
mag. Mojca Gregorič
članica
Vladimir Dolinšek
član
dr. Rija Erveš
članica
Darko Flakus
član
Štefan Lazar
član
Polonca Sivec
članica
Vladimir Sabolek
član

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja negospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 22. 12. 2022, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Bernarda Mandres
predsednica
dr. Rija Erveš
podpredsednica
Kamil Fras
član
Tamara Rozman
članica
Jožica Volmajer
članica
Nina Homer Rauh
članica
Ožbej Očko
član
Polonca Sivec
članica
Mirjana Jesenek Mori
članica

Statutarno pravna komisija

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oz. dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejme v obliki predpisov. Statutarna pravna komisija ima pet članov.  Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 22. 12. 2022, imenoval komisijo v naslednji sestavi:

mag. Mojca Gregorič
predsednica
Lilijana Zorko
podpredsednica
Marko Homer
član
Nina Homer Rauh
članica
Brigita Bombek
članica
Skip to content