Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Tako so v komisijo za vprašanja, volitve in imenovanja imenovani naslednji člani:

Milan Fras
predsednik
Igor Štruc
član
Štefan Lazar
član
Miro Kobal
član
Janez Lisjak
član

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja gospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 12. 2018, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Igor Štruc
predsednik
Marko Homer
član
Jure Jarc
član
Vlado Dolinšek
član
Gregor Eder
član
Matej Koren
član
Janko Stojkovič
član
Petra Strmšnik
članica
Štefan Lazar
član

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja negospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 12. 2018, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Janez Lisjak
predsednik
Bernarda Mandres
članica
Mirjana Jesenek Mori
članica
Bojana Robič
članica
Kamil Fras
član
Sonja Črešnik
članica
Damjana Očko
članica
Miro Kobal
član
Anja Frešer
članica

Statutarno pravna komisija

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oz. dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejme v obliki predpisov. Statutarna pravna komisija ima pet članov.  Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 11. 2014, imenoval komisijo v naslednji sestavi:

Marko Homer
predsednik
Dejan Vodnik
član
Bernarda Mandres
članica
Miro Kobal
član
Milan Šarman
član