Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Tako so v komisijo za vprašanja, volitve in imenovanja imenovani naslednji člani:

Milan Fras
predsednik
Igor Štruc
član
Štefan Lazar
član
Miro Kobal
član
Janez Lisjak
član

Odbor za gospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja gospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 11. 2014, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Slobodan Tatalović
predsednik
Janko Stojkovič
član
Jože Breznik
član
dr. Vlasta Krmelj
članica
Lucija Grahor
članica
Štefan Lazar
član
Ivan Majster
član
Tomislav Slivnjak
član
Duška Kalezić
članica

Odbor za negospodarstvo

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih gradiv iz področja negospodarstva, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 11. 2014, imenoval odbor v naslednji sestavi:

Lilijana Zorko
predsednica
Milan Fras
član
Aleksabdra Topolnik Slatinek
članica
Taja Gril
članica
Bernarda Korez
članica
Sonja Črešnik
članica
Damjana Očko
članica
Tine Šteger
član
Nina Dajčman
članica

Statutarno pravna komisija

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oz. dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejme v obliki predpisov. Statutarna pravna komisija ima pet članov.  Občinski svet je na svoji 2. redni seji dne, 20. 11. 2014, imenoval komisijo v naslednji sestavi:

Tomislav Slivnjak
predsednik
Bernarda Mandres
članica
Olga Kajzer
članica
Zdravko Gorišek
član
Milan Šarman
član