Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Božidar Flak
predsednik
Igor Štruc
član
Olga Kajzer
članica
Predstavnik PP Ruše
član
Predstavnik OŠ Selnica ob Dravi
član