Vaški odbor Gradišče na Kozjaku

Rajko PLOŠNIK
predsednik
Jožica VOLMAJER
članica
Dani STERNAD
član
Robert STRUNČNIK
član
Zoran JAVORNIK
član

Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Rudi MAČEK
predsednik
Polonca SIVEC
članica
Cveto TAJKE
član
Matej KOREN
član
Marjan POSNIC
član

Vaški odbor Zg. Slemen – del in Sp. Slemen

Janez URBAS
predsednik
Boris SENEKOVIČ
član
Franc TAJKE
član
Franc KRAMPL
član
Ivan ROBIČ
član