Vaški odbor Gradišče na Kozjaku

Jožica VOLMAJER
predsednica
član
Bojan DOJNIK
član
Robert STRUNČNIK
član
Žiga JERŠIČ
član

Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Matej KOREN
predsednik
Viktorija PUPAHER
članica
Eva DAJČMAN JAUŠOVEC
članica
Cveto TAJKE
član
Janez VALIŠER
član

Vaški odbor Zg. Slemen – del in Sp. Slemen

Janez URBAS
predsednik
Boris SENEKOVIČ
član
Franc TAJKE
član
Franc KRAMPL
član
Ivan ROBIČ
član