Razpis rednih volitev v občinske svetove in rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

 

  1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
  2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
  3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Objavljeno v Uradnem listu št. 47, dne 24.06.2014 http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014

 

Dostop do osrednje spletne strani za prikaz izzidov lokalnih volitev

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Selnica ob Dravi 

Rezultati volitev župana in občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi 

Udeležba na lokalnih volitvah 2014 Občina Selnica ob Dravi 

Kandidati za župana in občinski svet Občine Selnica ob Dravi 

Rokovnik volilnih opravil

Obvestilo glasovanje na domu    Obrazec za glasovanje na domu
Obvestilo predčasno glasovanje
Javna objava seznama potrjenih kandidatur za župana in občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Obrazci  za volitve župana

Podpora kandidaturi za župana
Kandidatura za župana
Kandidatura za župana
Soglasje kandidata za župana
Soglasje kandidata za župana
Poročilo o organizatorju volilne kampanije (17. člen ZVRK)

 

Obrazci za volitve občinski svet

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
Kandidatura za člana občinskega sveta
Kandidatura za člana občinskega sveta
Soglasje kandidata za člana občinskega sveta
 Soglasje kandidata za člana občinskega sveta
Poročilo o organizatorju volilne kampanije (17. člen ZVRK)

 

Obrazci za volilne odbore

Predlog za člana volilnega odbora
 Izjava člana volilnega odbora

Objave

Ugotovitveni sklep
Sklep o določitvi volišč na območju Občine Selnica ob Dravi
Sklep o določitvi plakatiranja v času volilne kampanije za redne lokalne volitve 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2014  v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)

Povezave

Državna volilna komisija
Ministrstvo za notranje zadeve

Skip to content