dr. Vlasta KRMELJ

Spoštovane občanke in občani!

Hvala za vašo podporo in zaupanje, da vas lahko nagovorim kot županja Selnice ob Dravi. Vesela in ponosna sem, da verjamete vame, da bom s svojim znanjem in izkušnjami, skupaj z občinskim svetom, upravo in seveda vami, dragi občani, izvedla projekte in vodila našo občino na poti trajnostnega razvoja. Funkcijo županje sprejemam z največjo odgovornostjo. Svečano obljubljam in prisegam, da bom vedno delala v skupno dobro ljudi in občine, pravično, pošteno in transparentno. Najvišje vrednote kot so poštenost, odgovornost, spoštovanje,  delavnost in pomoč sočloveku so temelji, na katerih bomo gradili prihodnost naše občine.

Občina smo ljudje, vsak človek, ki v naši občini živi ali dela, je del skupnosti in ima pravico do kvalitetnega življenja,  dela in okolja ter hkrati pravico in dolžnost sodelovati pri oblikovanju razvoja naše občine. Mladi, starejši, upokojeni, podjetja in društva bodo lahko preko različnih oblik sodelovanja povedali svoje mnenje, predstavili ideje in predlagali projekte. Tudi najmanjši kotiček  naše občine je pomemben, naj bo to na Gradišču, Duhu, Slemenu, Selnici, Viltušu, na Fali ali Šturmu. Vsi smo eno in skupaj smo močni.  Sodelovanje z občani in zadovoljevanje njihovih potreb  sta temeljni nalogi in poslanstvo naše občine.

Vodenje občine prevzemam v času, ko nas čakajo zahtevne in pomembne odločitve; izvesti moramo številne nujno potrebne investicije, denarja primanjkuje in zelo smo zadolženi.  Že pred volitvami in po njih ste mi izrekali podporo in zaupanje, zato se vodenja občine ne bojim. Skupaj z občinsko upravo bomo organizirali projektno delo na način, da bodo naši skupni cilji doseženi. Verjamem, da bomo občino Selnica ob Dravi postavili na zemljevid občin, ki razumejo in udejanjajo načela trajnostnega razvoja. Skupaj se bomo trudili za gospodarski razvoj in podjetjem prijazno okolje, za spoštljiv odnos do varovanja okolja in za razumevanje potreb ljudi. O aktivnostih občine bomo obveščali vse zainteresirane preko spletnih strani, socialnih omrežij in tiskanih gradiv. Dobra obveščenost in odprta komunikacija sta osnova za napredek.

Ne bom pozabila tudi na osnovna načela demokratičnosti, zato v našem občinskem svetu ne bo »naših in vaših«, ne bo političnih koordinacij in zapovedanega glasovanja. Za podporo takšnemu  sodelovanju se iskreno zahvaljujem vsem strankam in listam v občinskem svetu in jim obljubljam, da tega zaupanja ne bom nikoli izigrala.

Hvala vsem, ki zaupate in verjamete v pozitivne spremembe in s pričakovanjem zrete v prihodnja leta. Dovolimo si sanjati, številne sanje namreč postanejo resničnost. Bodimo veseli – saj je vsak dan brez nasmeha izgubljen dan –  kot je povedal Charlie Chaplin. In imejmo se radi, brez predsodkov in zadržkov.  Vzemimo si čas – za družino, za prijatelje – in ne pozabimo na tiste, ki trpijo, so žalostni  ali nesrečni – ponudimo jim roko in pomoč.

Sanje, veselje, ljubezen in čas za soljudi naj spremlja v prihodnjih letih tudi našo občino.

                                                                                                                                                    dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.

 

Skip to content