Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Igor Štruc je z dnem, 23. junij 2018, prevzel funkcijo podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana, saj je bil dosedanji župan Jurij Lep izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Skupaj z občinsko upravo se bo trudil za vestno, zavzeto, odgovorno in timsko delo.

Podžupan Igor Štruc bo tako do izvolitve novega župana na rednih lokalnih volitvah novembra 2018, začasno opravljal funkcijo župana nepoklicno.