Vsi predpisi lokalne skupnosti so objavljeni na tej spletni stran in tudi v Medobčinskem uradnem vestniku in dosegljivi na spletnem naslovu Medobčinskega uradnega vestnika.