Neuradna prečiščena besedila

Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 25/2007, 8/2015, 18/2015).
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 20/2015, 26/2015)

Objavljeni predpisi

Obvestilo o pridobitvi ID številke v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2016)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV, št. 26/2015)
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Selnica ob Dravi za programsko obdobje 2015 – 2020 (MUV, št. 20/2015)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku (MUV, št. 18/2015)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku (MUV, št. 8/2015)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 22/2011)
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javnozasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2009)
Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Selnica ob Dravi  (MUV, št. 25/2007)

Skip to content