Neuradna prečiščena besedila

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2008, 28/2009, 14/2020).
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 17/2010, 21/2010, 3/2011,22/2011).
Pravilnik o štipendiranju v Občini Selnica ob Dravi -neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 25/2008, 22/2017).

Objavljeni predpisi

Sklep o ukinitvi podružnične šole Gradišče na Kozjaku v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2024).
Sklep o imenovanju predstavnice zainteresirane javnosti v Svet zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2023).
Sklep o soglasju k povečanemu oz. znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2023).
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 20/2023).
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2023)
Letni program športa občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2023).
Letni program kulture občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2023).
Sklep o soglasju k povečanemu oz. znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2022).
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2022).
Letni program športa občine Selnica ob Dravi v letu 2022 (MUV, št. 6/2022).
Letni program kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV. št. 6/2022).
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda kulturno inforamacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2021).
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture (MUV, št. 24/2021).
Sklep o imenovanju predstavnice v Svet zavoda Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 24/2021).
Sklep o soglasju k povečanemu oz. znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček Selnica ob Dravi (MUV, št. 24/2021).
Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 24/2021).
Pravilnik o uporabi telovadnic v Osnovni šoli Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021). Hišni red telovadnice 2021-22.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2021).
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2021).
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 (MUV, št. 8/2021).
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi v letu 2021 (MUV, št. 8/2021).
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2020).
Letni program športa občine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 2/2020).
Letni program kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 2/2020).
Sklep o soglasju k povečanem številu otrok v oddelkih vrtca ter soglasje k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Kobanček Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2019)
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Selnica ob Dravi v Svet zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Selnica ob Dravi – UPB2 (MUV, št.10/2019)
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi – UPB2 (MUV, št. 10/2019)
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi v prilogi, ki določa Merila in kriterije za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Letni program kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 6/2019)
Letni program športa občine Selnica ob Dravi v letu 2019 (MUV, št. 6/2019)
Letni program športa občine Selnica ob Dravi v letu 2018 (MUV, št. 4/2018)
Letni program kulture občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 4/2018)
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 22/2017)
Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Center Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2016)
Sklep o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v Javno vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2016)
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi v letu 2016 (MUV, št. 4/2016)
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi v letu 2016 (MUV, št. 4/2016)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št.18 /2015)
Sklep o sprejetju uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Letni program športa Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št.13 /2015)
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št.13 /2015)
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (skrajšano ime zavoda: Javni zavod Arnold Tovornik), katerega ustanoviteljica je Občina Selnica ob Dravi, v plačni razred za določitev osnovne plače (MUV, št. 13/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi  (MUV, št. 13/2015)
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture – Javni zavod Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2015)
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi UPB (MUV, št. 2/2014)
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi UPB (MUV, št. 2/2014)
Letni program športa občine Selnica ob Dravi v letu 2014 (MUV, št. 6/2014)
Letni program kulture Občine Selnica ob Dravi v letu 2014 (MUV, št. 6/2014)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 13/2013)
Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 5/2013)
Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 5/2013)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 22/2011)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/2011)
Popravek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2010)
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2010)
Pravilnik o sprejemu otrok v vtec “OŠ Selnica ob Dravi” (MUV, št. 15/2009)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 28/2009)
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2008)
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2008)
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih delavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2008)
Pravilnik o štipendiranju v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2008)

Skip to content