Neuradno prečiščeno besedilo

Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 3/2009, 5/2010).

Objavljeni predpisi

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2023).
Sklep o imenovanje člana sveta Javnega zavoda zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (MUV, št. 17/2022).
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Pravilnik o uporabi vozila za prevoz starejših v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/2021).
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2020).
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve “pomoč na domu” v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2020).
Soglasje k statusnem preoblikovanju zasebne lekarniške dejavnosti Lekarna Anita v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2019).
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve “pomoč družini  na domu” v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2019).
Sklep soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve “pomoč družini na domu” v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2018).
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov socialno humanitarnih društev in drugih socialno varstvenih programov v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2016).
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva (MUV, št. 28/2011).
Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Občine Selnica ob Dravi na področju socialnega varstva (MUV, št. 3/2009).

Skip to content