Neuradna prečiščena besedila

Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 21/2003, 18/2015). 
Pravilnik o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Selnica ob Dravi – neuradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 14/2011, 29/2014).

Objavljeni predpisi

Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2024 (MUV, št. 4/2024).
Sklep o imenovanju podžupanje občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 26/2023).
Sklep o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2024 (MUV, št. 26/2023).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 (MUV, št. 26/2023).
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 26/2023).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 (MUV, št. 20/2023).
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve občine Selnica ob Dravi za leto 2023 (MUV, št. 15/2023).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2023).
Ugotovitveni sklep o prenehanju in potrditvi mandata v Občinski svet občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2023).
Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov v Občini Selnica ob Dravi (objava, 29. 5. 2023). Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (objava, 29. 5. 2023)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 (MUV, št. 11/2023).
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 10/2023).
Sklep o financiranju političnih strank v občini Selnica ob Dravi za leto 2023 (MUV, št. 6/2023).
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2023 ( MUV, št. 6/2023).
Odlok o koncesiji za izvanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2022).
Sklep o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2022).
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 17/2022).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 17/2022).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 11/2022).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 9/2022).
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2022).
Odlok o Zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2021 (MUV, št. 6/2022).
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov na območju občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2022).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 29/2021).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2021 (MUV, št. 23/2021).
Sklep o imenovanju nadomestnih članov in predsednice Odbora za negospodarstvo v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Sklep o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Statutarno pravne komisije v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2021).
Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje (MUV, št. 14/2021).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2021 (MUV, št. 14/2021).
Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda (MUV, št. 11/2021).
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Selnica ob Dravi za leti 2021 in 2022 (MUV, št. 8/2021).
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 8/2021).
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2022 (MUV, št. 4/2021).
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2021 (MUV, št. 4/2021).
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Selnica ob Dravi v Svet zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2021).
Sklep o imenovanju nadomestne članice Statutaro pravne komisije in nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2021).
Ugotovitveni sklep občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2021).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (MUV, št. 1/2021).
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2021 (MUV, št. 33/2020).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 25/2020).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, št. 17/2020).
Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 14/2020).
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 2/2020).
Sklep o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2020 (MUV, št. 27/2019)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 27/2019)
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2019)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 18/2019)
Sklep o pravilih in cenik storitev najema prireditvenega šotora in opreme občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Odlok o javnem glasilu občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 12/2019)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 12/2019)
Pravilnik o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 10/2019)
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2019 (MUV, št. 6/2019)
Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 6/2019)
Pravilnik o dodelitvi donatorskih sredstev iz proračuna občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2019)
Sklep o imenovanju podžupana občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 33/2018)
Sklep o začasnem financiranju občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2019 (MUV, št. 33/2018)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za leto 2018 (MUV, št. 29/2018)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018 v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 16/2018)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 16/2018)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 10/2018)
Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2017 (MUV, št. 10/2018)
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2018 (MUV, št. 4/2018)
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2018 (MUV, št. 35/2017)
Statut občine Selnica ob Dravi – Uradno prečiščeno besedilo UPB1 (MUV, št. 35/2017)
Sklep o sprejemu UPB Statuta Občinskega sveta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017)
Poslovnik Občinskega sveta občine Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št 35/2017)
Sklep o sprejemu UPB Poslovnika Občinskega sveta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 35/2017)
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 33/2017)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2017 (MUV, št. 29/2017)
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta (MUV, št. 26/2017)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2017 (MUV, št. 17/2017)
Odlok o zaključnem računu občine Selnica ob Dravi za leto 2016 (MUV, št. 12/2017)
Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2017 (MUV, št. 7/2017)
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2017 (MUV, št. 29/2016)
Odlok o občinskih taksah v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2016)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 (MUV, št. 25/2016)
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št. 8/2016)
Sklep o potrditvi mandata novemu svetniku Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 4/2016)
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2016 (MUV, št. 4/2016)
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2016 (MUV, št. 26/2015)
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Selnica ob Dravi – druga obravnava (MUV, št. 20/2015)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št. 20/2015)
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015)
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št. 18/2015)
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 (MUV, št. 8/2015)
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2015 (MUV, št. 3/2015)
Sklep o imenovanju podžupana Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/2015)
Sklep o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi v obdobju januar – marec 2015 (MUV, št. 29/2014)
Spremembe in dopolnitve pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 29/2014)
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije  Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2014 (MUV, št. 15/2014)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)
Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2013 (MUV, št. 12/2014)
Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2014 (MUV, št. 2/2014)
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Selnica ob Dravi v najem (MUV, št. 21/2013)
Pravilnik o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 14/2011)
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Selnica ob Dravi za leto 2009 (MUV, št. 20/2009)
Odredba o povračilu vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Selnica ob Dravi (MUV, 23/2008)
Pravilnik o postopkih dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 25/2007)
Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2005)
Odlok o zastavi občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 30/1999, 18/2004)
Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.  21/2003)
Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2002)
Odlok o priznanjih in nagradah občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 6/2001).
Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 8/2000)
Odlok o grbu Občine Selnica ob Dravi in njegovi uporabi (MUV, št. 30/1999)

 

Skip to content